Voordelen

easyCheese.nl betekent concreet

  1. Afhankelijk van de huidige inkoopprijs van de afnemer wordt een inkoopvoordeel dat kan oplopen tot wel 12% (gewogen/gemiddeld) gerealiseerd.
  2. De afnemer is op deze wijze beter in staat (minder ad-hoc aankopen) zijn voorraad te sturen.
  3. Beduidend betere houdbaarheid van de producten door dat deze direct vanaf de producent worden betrokken en er verder geen voorraad in de keten is.
  4. Geen indroging (gewicht: lees margeverlies) door voorraadophoping in de keten.
  5. Wij werken niet met fustromen, dus geen administratieve kosten, maar leveren alles in de oorspronkelijke verpakkingen en besteleenheden (dus geen ompakkosten) van de producent.

Verder werken wij niet met verschillende opslagen per product, maar zijn alle producten integraal met hetzelfde percentage t.b.v. de kostendekking en een percentage winst opgeslagen. Nagenoeg alle andere importeurs bepalen op itemniveau de opslag, hetgeen met name binnen het specialiteiten gamma tot uitdrukking komt.  Hierop wordt een hogere opslag genomen, waarbij wij direct vanaf producent, product onafhankelijk, werken met een eenduidig tarief.